Cách phân quyền user trong SenBooks

[SenBooks] Cách nhập phân quyền user trong SenBooks
- Phân quyền user là tính năng cơ bản và rất quan trọng trong SenBooks.
- Khách hàng có thể tự do phần quyên user tùy ý bằng cách phần quền menu một cách tùy biến.
- Phân quyền tốt giúp nhà quản trị sẽ dễ quản lý nhân viên công ty mình hơn.
- Các bạn tham khảo trong video dưới.
Còn thắc mắc gì nữa hãy gửi câu hổi, chúng tôi sẽ giải đáp sớm nhất có thể.