[Cafe-Quán Ăn] Tạo danh mục đơn vị tính, nhóm món ăn trong SenPOS

[Cafe-Quán Ăn] Tạo danh mục đơn vị tính, nhóm món ăn trong SenPOS - Tạo đơn vị tính cho hàng hóa dịch vụ phát sinh trong quán cafe hay quán...

[Cafe-Quán Ăn] Cách tạo danh mục bàn trong SenPOS

[Cafe-Quán Ăn] Cách tạo danh mục bàn trong SenPOS - Tạo đanh mục bàn cụ thể để dễ dang quản lý oder, tính tiền chính xác. - Phân tích được...

[Cafe-Quán Ăn] Cách tạo danh mục món ăn trong SenPOS

[Cafe-Quán Ăn] Cách tạo danh mục món ăn trong SenPOS - Tạo danh mục món ăn theo menu thực tế quán in ra, khuyến cáo tạo menu những món đang...

[Cafe-Quán Ăn] Cách tạo danh mục chi phí trong SenPOS

[Cafe-Quán Ăn] Cách tạo danh mục chi phí trong SenPOS - Tạo danh mục phí như điện nước, mặt bằng, nhân công, khấu hao ( tính trung bính và ...

[Cafe-Quán Ăn] Cách đặt món, ghép bàn, tính tiền trong SenPOS

[Cafe-Quán Ăn] Cách đặt món, ghép bàn, tính tiền trong SenPOS - Đặt món khách gọi như thế nào - Cách ghép bàn, chuyển bàn trong quán - Cá...

Cách nhập danh mục khách hàng trong Senbooks

[SenBooks] Cách nhập danh mục khách hàng trong Senbooks - Khai báo danh sách khách hàng giao dịch với công ty, kể cả nhà cung cấp hay đối t...

Cách nhập danh mục kho trong SenBooks

[SenBooks] Cách nhập danh mục kho trong SenBooks - Khai báo danh sách các kho phát sinh ví dụ: kho công ty, kho hàng hóa ... - Các bạn tha...