[Cafe-Quán Ăn] Cách tạo danh mục chi phí trong SenPOS

[Cafe-Quán Ăn] Cách tạo danh mục chi phí trong SenPOS
- Tạo danh mục phí như điện nước, mặt bằng, nhân công, khấu hao ( tính trung bính và phân bổ cho đến khi hết)
- Chi phí hằng ngày sẽ không nhập mục này, cuối tháng cộng dồn và nhập vào để ra kết quả kinh doanh
- Các bạn tham khảo trong video dưới. Còn thắc mắc gì nữa hãy gửi câu hổi, chúng tôi sẽ giải đáp sớm nhất có thể.