[Cafe-Quán Ăn] Cách tạo danh mục bàn trong SenPOS

[Cafe-Quán Ăn] Cách tạo danh mục bàn trong SenPOS
- Tạo đanh mục bàn cụ thể để dễ dang quản lý oder, tính tiền chính xác.
- Phân tích được khu vực nào bán được doanh thu cao, doanh thu thấp để có kế hoạch PR cũng như bố trí lại không gian quán.
- Các bạn tham khảo trong video dưới. Còn thắc mắc gì nữa hãy gửi câu hổi, chúng tôi sẽ giải đáp sớm nhất có thể.