Cách nhập danh mục khách hàng trong Senbooks

[SenBooks] Cách nhập danh mục khách hàng trong Senbooks
- Khai báo danh sách khách hàng giao dịch với công ty, kể cả nhà cung cấp hay đối tác.
- Nên đặt tiếp đầu ngữ như KH - khách hàng hay CC - cung cấp để sau tìm kiếm nhanh chóng. Ví dụ: Công ty A : KH.A hay CC.A
- Các bạn tham khảo trong video dưới. Còn thắc mắc gì nữa hãy gửi câu hổi, chúng tôi sẽ giải đáp sớm nhất có thể.