Cách nhập danh mục kho trong SenBooks

[SenBooks] Cách nhập danh mục kho trong SenBooks
- Khai báo danh sách các kho phát sinh ví dụ: kho công ty, kho hàng hóa ...
- Các bạn tham khảo trong video dưới. Còn thắc mắc gì nữa hãy gửi câu hổi, chúng tôi sẽ giải đáp sớm nhất có thể.