Cách nhập danh mục đơn vị tính trong SenBooks

[SenBooks] Cách nhập danh mục đơn vị tính trong SenBooks
- Khai báo danh sách các đơn vị tính phát sinh
- Nếu sản phẩm có 2 đơn vị tính thì nhập thêm phần đơn vị quy đổi
- Các bạn tham khảo trong video dưới.
Còn thắc mắc gì nữa hãy gửi câu hổi, chúng tôi sẽ giải đáp sớm nhất có thể.