Cách cấu hình máy in trong SenPOS

Việc in trên trình duyệt có hơi khác với in từ ứng dụng. Sau đây là cách bước để setup máy in trong SenPOS (Hoạt động trên trình duyệt Firefox) Bước 1: cài đặt đúng driver máy in mà bạn đang sử dụng Sau khi cài đặt xong. Mở và đăng nhập ứng dụng SenPOS. Trình từ thu tiền đã được hướng dẫn ở bài trước. Nhấn nút "Tính tiền", màn hình sẽ pop-up ra cửa sổ như hình dưới. print-1Click vào nút "Properities" sau đó Click vào nút "Advanced" print-2 Ở ô "Paper Size" chọn khổ 210mm (tùy thuốc vào khổ máy in mà ta có 58x210mm, 76x210mm, 80x210mm, 115x210mm) và nhấn OK. Bước 2: setup giá trị margin và các biến cần in Bạn đang đứng ở trình duyệt Firefox, nhấn "alt" trên thánh taskbar xuất hiện print-5 nhận vào Page setup print-3 qua tab "Margin & Header/Footer" print-4 nhập margin về giá trị 0, và header/footer về "blank" nhấn OK Bây giờ bạn có thể in ra bill tính tiền theo chuển của SenPOS. Chúc các bạn thành công.