Cách nhập tồn kho đầu kỳ trong SenBooks

[SenBooks] Cách nhập tồn kho đầu kỳ trong SenBooks
- Khai báo tất cả cái số liệu đầu kỳ - Có thể import từ file excel
- Các bạn tham khảo trong video dưới.
Còn thắc mắc gì nữa hãy gửi câu hổi, chúng tôi sẽ giải đáp sớm nhất có thể.