Cách nhập dư đầu tài khoản trong SenBooks

[SenBooks] Cách nhập dư đầu tài khoản trong SenBooks
- Khai báo tất cả các dư đầu tài khoản
- Có thể import từ file excel - Các bạn tham khảo trong video dưới.
Còn thắc mắc gì nữa hãy gửi câu hổi, chúng tôi sẽ giải đáp sớm nhất có thể.