Cách đặt bàn, chuyển bàn, tính tiền giờ bida trong SenPOS

Khi bạn đã thiết lập xong các thông tin cơ bản, bây giờ chỉ còn quản lý. Tiếp theo tôi hướng dẫn các quản lý bàn bida-8-bang theo doi Màn hình trong tab bảng theo dõi: tráng thái bàn: + Màu xanh lá: bàn đang có người chơi + Màu cam: bàn đang đợi tính tiền + Màu xanh dương: bàn trống Cách chuyển bàn bida-10 chuyen ban bida-10 chuyen ban 2 Cách tính tiền + Bước 1: click vào bàn gọi tính tiền + Bước 2: Nhập số phút hiện thị bên trái quá ô bàn cần tính. Nhấn nút " Lưu lại" bên trên góc phải bida-9-tinh tien + Bước 3: Nhấn tính tiền, bàn chuyển sang trạng thái màu cam đồng thời pop-up ra cửa sổ máy in. +Thu ngân thu tiền xong nhấn nút thu tiền để hoàn thành. Nếu không có máy in thi bạn nhấn thu tiền để kết thúc bàn.