Cách nhập hàng bán trả lại trong SenBooks

[SenBooks] Cách nhập hàng bán trả lại trong SenBooks
- Phiếu này phát sinh khi khách hàng trả lại cho công ty.
- Các bạn tham khảo trong video dưới.
Còn thắc mắc gì nữa hãy gửi câu hổi, chúng tôi sẽ giải đáp sớm nhất có thể.