Cách khai báo và bút toán kết chuyển cuối kỳ trong SenBooks

[SenBooks] Cách khai báo và bút toán kết chuyển cuối kỳ trong SenBooks - Các bạn tham khảo trong video dưới. Còn thắc mắc gì nữa hãy gửi câu hổi, chúng tôi sẽ giải đáp sớm nhất có thể.